cvndp publikacie publikacie

Mundus arcanus

pozvanka-26-oktober-2017Od septembra 2017 Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre, Teologickou fakultou Katolíckej univerzity a Knažským seminárom sv. Karol Boromejského, usporiada cyklus prezentácií z oblasti archeológie a histórie najmä východného Slovenska pod názvom Mundus arcanus – Tajomný svet.

Prednášky a prezentácie majú populárno-vedecký charakter a sú upriamené pre učiteľov dejepisu, náboženstva, estetiky, umenia, kultúry, výtvarnej výchovy, pre študentov stredných a vysokých škôl, historikov, múzejníkov, členov dejepisných spolkov a združení, turistických sprievodcov, ale aj pre širokú verejnosť.

Prednášky sa uskutočnia v malej aule Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a Kňazského seminára sv. Karola Boromejského na Hlavnej ulici č. 89 v Košiciach vždy v posledný štvrtok v mesiaci so začiatkom o 17.00 hod.

Čítajte viac