cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2019

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

 

Medieval Archery Equipment from the Territory of Slovakia
Autor: Michal Holeščák
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-033-8
Počet strán: 124

 

 

 

 

Kolaps očami archeológie
Autor: Matej Ruttkay, Branislav Kovár
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-027-7
Počet strán: 203

 

 

 

Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019

Ľudia a hory – archeologická perspektíva

Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Zostavovatelia: I. Bazovský, G. Březinová

Vydal: Archeologický ústav SAV, Archeologické múzeum SNM

Rok vydania 2019

ISBN 978–80–8060–458–5

Počet strán: 241

 

Archaeology of Failaka and Kuwaiti Coast
Autor: Matej Ruttkay, Branislav Kovár, Karol Pieta
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-028-4
Počet strán: 204

 

 

 

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Obide
Autor: Jozef Zábojník
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISBN 978-80-8196-013-0

Počet strán: 335, plus dvd nosič

 

 

 

Študijné Zvesti 65

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN  0560-2793
Počet strán: 219

 

 

 

Slovenská archeológia LXVII-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)

Vydal: Archeologický ústav SAV

ISSN 1355-0102

Rok vydania: 2019

Počet strán: 199

 

 

 

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku
Autor: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2019
ISSN 0231-925X

Počet strán: 158