cvndp publikacie publikacie

Publikácie 2018

Sídla, artefakty a čas
Autor: Lucia Benediková – Milan Hornák
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-020-8
Počet strán: 323

Anton Točík – Legenda slovenskej archeológie
Autor: Jozef Bátora – Rudolf Kujovský – Matej Ruttkay – Jozef Vladár
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-015-4
Počet strán: 220

Nálezy mincí na Slovensku
Autor: Marek Budaj –Ján Hunka
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-026-0
Počet strán: 259
Cena: 28 Eur

Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku
Autor: Getrúda Březinová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-018-5
Cena: 28 Eur
Obsah

Radzovce v období popolnicových polí
Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice
Autor: Jozef Ďuriš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-017-18
Cena: 36 Eur
Obsah

 Slovenská archeológia LXVI-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISSN 1355-01012
Počet strán: 188