cvndp publikacie publikacie

Interní pracovníci

Zoznam pracovníkov AÚ SAV podľa oddelení, pracovného zaradenia k 1.3.2018

ODDELENIE ARCHEOLÓGIE PRAVEKU (OAP)
Vedúci: PhDr. Rudolf KUJOVSKÝ, CSc., nraukujo@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bátora Jozef, prof. PhDr. DrSc., nraubato@savba.sk, (profesijný životopis)
Daňová Klaudia, PhDr. PhD., klaudia.danova@savba.sk, (profesijný životopis)
Ďuriš Jozef, Mgr. PhD., nraujdur@savba.sk, (profesijný životopis)
Furmánek Václav, Dr. h. c. prof. PhDr. DrSc., nraufurm@savba.sk, (profesijný životopis)
Kujovský Rudolf, PhDr. CSc., nraukujo@savba.sk, (profesijný životopis)
Mitáš Vladimír, PhDr. PhD., vladimir.mitas@savba.sk, (profesijný životopis)
Nevizánsky Gabriel, PhDr. CSc., nraunevi@savba.sk, (profesijný životopis)
Ožďáni Ondrej, PhDr. CSc., nrauozda@savba.sk, (profesijný životopis)
Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr. CSc., zuzana.rajtarova@savba.sk, (profesijný životopis)
Veliačik Ladislav, PhDr. DrSc., nrauveli@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Fúska Maroš, maros.fuska@savba.sk
Kunová Mária, maria.kunova@savba.sk
Marettová Jarmila, jarmila.marettova@savba.sk
Nagyová Zuzana, zuzana.nagyova@savba.sk

Interní doktorandi:
Baránková Katarína, Mgr.. (profesijný životopis)
Bobek Pavol, Mgr., pavol.bobek@savba.sk, (profesijný životopis)
Felcan Michal, Mgr., michal.felcan@savba.sk, (profesijný životopis)
Oravkinová Dominika, Mgr., dominika.oravkinova@savba.sk(profesijný životopis)


ODDELENIE VČASNEJ DOBY DEJINNEJ A STYČNÝCH PRÍRODOVEDECKÝCH DISCIPLÍN (OAV)
Vedúca: doc. PhDr. Gertrúda BŘEZINOVÁ, CSc., nraubrez@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Benediková Lucia, Mgr. PhD., nraubene@savba.sk, (profesijný životopis)
Bielichová Zora, Mgr., zora.miklikova@savba.sk, (profesijný životopis)
Březinová Gertrúda, doc. PhDr. CSc., nraubrez@savba.sk, (profesijný životopis)
Elschek Kristián, PhDr. CSc., nrauels@savba.sk, (profesijný životopis)
Jakab Július, RNDr. CSc., nraujaka@savba.sk, (profesijný životopis)
Jakubčinová Miriam, Mgr., nraumjak@savba.sk, (profesijný životopis)
Mihályiová Jana, Ing., nraujmih@savba.sk, (profesijný životopis)
Pieta Karol, PhDr. DrSc., nraupiet@savba.sk, (profesijný životopis)
Rajtár Ján, PhDr. CSc., nraurajt@savba.sk, (profesijný životopis)
Štolcová Tereza, Mgr. PhD., t.č. MD
Varsik Vladimír, doc. PhDr. CSc., vladimir.varsik@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Červeň Peter, nraupcer@pribina.savba.sk
Gajdošíková Jana, Ing., jana.gajdosikova@savba.sk
Hritz Štefan, stefan.hritz@savba.sk

Interní doktorandi:
Ježišková Lucia, Mgr., (profesijný životopis)
Kovácsová Linda, Mgr., linda.kovacsova@savba.sk, (profesijný životopis)
Krčová Denisa, Mgr.


ODDELENIE ARCHEOLÓGIE STREDOVEKU A RANÉHO NOVOVEKU (OAS)
Vedúci: PhDr. Milan HANULIAK, DrSc., nrauhanu@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bielich Mario, Mgr. PhD., nraumbie@savba.sk, (profesijný životopis)
Čaplovič Dušan, doc. PhDr. DrSc., (profesijný životopis) uvoľnený
Fusek Gabriel, PhDr. CSc., gabriel.fusek@savba.sk, (profesijný životopis)
Hanuliak Milan, PhDr. DrSc., nrauhanu@savba.sk, (profesijný životopis)
Hunka Ján, PhDr. CSc., nrauhunk@savba.sk, (profesijný životopis)
Robak Zbigniew, Mgr. PhD., zbigniew.robak@savba.sk(profesijný životopis)
Ruttkay Alexander, prof. PhDr. DrSc., nraurut@savba.sk, (profesijný životopis)
Samuel Marián, RNDr. Mgr., nrausamu@savba.sk, (profesijný životopis)
Šalkovský Peter, PhDr. DrSc., nrausalk@savba.sk, (profesijný životopis)
Vlkolinská Ivona, PhDr. CSc., nrauvlk@savba.sk, (profesijný životopis)
Zábojník Jozef, doc. PhDr. CSc., nrauzabo@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Nagyová Žaneta, zaneta.nagyova@savba.sk
Štefanková Silvia, Bc., silvia.ptackova@savba.sk

Interní doktorandi:
Nezvalová Lucia, Mgr., lucia.nezvalova@savba.sk, (profesijný životopis)
Čierny Miloš, Mgr., milos.cierny@savba.sk(profesijný životopis)


ODDELENIE ZÁCHRANNÝCH VÝSKUMOV A PROSPEKCIE (OZV)
Vedúci: Mgr. Marek VOJTEČEK, PhD., nraumvoj@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bednár Peter, PhDr. CSc., nraubedn@savba.sk, (profesijný životopis)
Beljak Ján, PhDr. PhD., beljak@savzv.sk, (profesijný životopis)
Fottová Eva, PhDr., nraufott@savba.sk, (profesijný životopis)
Gabulová Monika, PhDr. PhD., nraumkop@savba.sk, (profesijný životopis)
Habánová Magdaléna, Mgr., magdalena.habanova@savba.sk
Holeščák Michal, Mgr. PhD., michal.holescak@savba.sk, (profesijný životopis) 
Hreha Rastislav, Mgr. PhD., hreha@saske.sk, (profesijný životopis)
Hurajtová Natália, Mgr.
Cheben Ivan, PhDr. CSc., nraucheb@savba.sk, (profesijný životopis)
Chebenová Petra, Mgr., petra.chebenova@savba.sk,  (profesijný životopis)
Kovár Branislav, Mgr., PhD., branislav.kovar@savba.sk, (profesijný životopis)
Krošláková Mária, Mgr. PhD., maria.tonkova@savba.sk, (profesijný životopis)
Kučeráková Kristína, Mgr., PhD., kristina.kucerakova@savba.sk
Malček Robert, Mgr. PhD., malcek@savzv.sk, (profesijný životopis)
Milová Beáta, Mgr., PhD. beata.milova@savba.sk, (profesijný životopis)
Nemergut Adrián, Mgr., adrian.nemergut@savba.sk, (profesijný životopis)
Poláková Zuzana, Mgr., PhD., nrauzpol@savba.sk, (profesijný životopis)
Ruttkay Matej, doc. PhDr. CSc., matej.ruttkay@savba.sk, (profesijný životopis)
Ruttkayová Jaroslava, PhDr., jaroslava.ruttkayova@savba.sk
Švihurová Miroslava, Mgr.,miroslava.svihurova@savba.sk(profesijný životopis)
Vanglová Terézia, Mgr., nrautvan@savba.sk, (profesijný životopis)
Vojteček Marek, Mgr., PhD., nraumvoj@savba.sk, (profesijný životopis)
Zajacová Barbara, Mgr., nraubzaj@savba.sk, (profesijný životopis)
Martina Zaujecová, Mgr., martina.zaujecova@savba.sk

Technickí pracovníci:
Arpáš Anton, anton.arpas@savba.sk
Arvaiová Beáta, Ing., beata.arvaiova@savba.sk
Bakytová Elena, elena.bakytova@savba.sk
Balžan Branislav, Ing., branislav.balzan@savba.sk
Čaprdová Eva, eva.caprdova@savba.sk
Červeňová Eva, Ing., eva.cervenova@savba.sk
Čičo Miroslav, miroslav.cico@savba.sk
Gabula Tomáš, tomas.gabula@savba.sk
Kmeťová Tatiana
Križan Jaroslav, jaroslav.krizan@savba.sk
Loydl Albert, loydl@auzv.sk
Ptáček Anton
Richtárik Marián, marian.richtarik@savba.sk
Zahoreczová Katarína, katarina.zahoreczova@savba.sk

Interní doktorandi:
Debnár Peter, Mgr., peter.debnar@savba.sk
Gábor Peter, Mgr., peter.gabor@savba.sk
Melo Matúš, Mgr., matus.melo@savba.sk, (profesijný životopis)
Smetanová Petra, Mgr., petra.smetanova@savba.sk


ODDELENIE PRE VÝSKUM VÝCHODNÉHO SLOVENSKA (OVVS)
Vedúci: Mgr. Rastislav HREHA, PhD., hreha@saske.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:

Fecko Peter, Mgr., peter.fecko@savba.sk(profesijný životopis)
Horváthová Eva, PhDr. PhD., ehorvath@saske.sk, (profesijný životopis)
Hreha, Rastislav, Mgr., PhD., hreha@saske.sk, (curriculum vitae)
Kaminská Ľubomíra, doc. PhDr. CSc., kaminska@saske.sk, (profesijný životopis)
Luštíková Lucia, Mgr., PhD., lustikova@saske.sk, (profesijný životopis)
Miroššayová Elena, PhDr. CSc., mirossa@saske.sk, (profesijný životopis)
Olexa Ladislav, PhDr., olexa@saske.sk, (profesijný životopis)
Soják Marián, PhDr. PhD., sojak@ta3.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Balyová Mária
Feketeová Mária, feketeova@saske.sk
Galová Zuzana, galova@saske.sk
Jasečková Marta, jaseckova@saske.sk
Marková Alica, Bc., markova@saske.sk
Sopko Patrik, sopko@saske.sk
Štofánik Jaroslav, stofanik@saske.sk


ODDELENIE VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ A REŠTAURÁTORSKÝCH LABORATÓRIÍ (VTI)
Vedúci: PhDr. Peter BEDNÁR, CSc., nraubedn@savba.sk, (profesijný životopis)

Úsek evidencie a dokumentácie:
Vedúca: Ing. Elena BLAŽOVÁ, elena.blazova@savba.sk, (profesijný životopis)

Vedeckí a odborní pracovníci:
Bistáková Alena, PhDr. PhD., alena.bistakova@savba.sk, (profesijný životopis)
Blažová Elena, Ing., elena.blazova@savba.sk, (profesijný životopis)
Grznárová Marcela, Ing., marcela.grznarova@savba.sk
Cheben Michal, Mgr., nraumche@savba.sk, (profesijný životopis)
Pavlovič Bernard, Mgr., bernard.pavlovič@savba.sk(profesijný životopis)

 

Technickí pracovníci:
Arpáš Jakub, jakub.arpas@savba.sk
Arpášová Andrea, andrea.arpasova@savba.sk
Bartík Martin, martin.bartik@savba.sk
Hnilová Anneta, anneta.hnilova@savba.sk
Látečková Ivana, ivana.lateckova@savba.sk
Mladá Mária, maria.mlada@savba.sk
Pavileková Renáta, renata.pavilekova@savba.sk
Starovičová Jana, jana.starovicova@savba.sk
Tokárová Ingrid, ingrid.tokarova@savba.sk
Vaššová Nina, nina.vassova@savba.sk

Úsek redakcie a knižnice
Vedúca: Gabriela HOLKOVÁ

Darnadi Vojtech, vojtech.darnadi@savba.sk
Holková Gabriela, gabriela.holkova@savba.sk
Jančíková Beáta, beata.jancikova@savba.sk
Zverková, Mária, nraukniz@savba.sk

Úsek reštaurátorských laboratórií
Vedúci: Bc. Erika SCHOLZOVÁ, erika.scholzova@savba.sk

Odborní pracovníci:
Knoll Marián, Mgr., marian.knoll@savba.sk, (profesijný životopis)

Technickí pracovníci:
Hamaj Ján, jan.hamaj@savba.sk
Palkovičová Ingrid, ingrid.palkovicova@savba.sk
Scholzová Erika, Bc., erika.scholzova@savba.sk
Vaneková Jana, jana.vanekova@savba.sk


SEKRETARIÁT
Vedúci: doc. PhDr. Matej RUTTKAY, CSc., matej.ruttkay@savba.sk, (profesijný životopis)

Adamus Magdalena Józefa Mgr. PhD.
Droberjar Eduard, doc. PhDr. PhD.
Křížová Magdaléna, nrausekr@savba.sk
Slováková Michaela, Mgr., michaela.slovakova@savba.sk, (profesijný životopis)
Špotáková Ivana, Mgr., nrausekr@savba.sk


PROJEKT SASPRO

Prohászka Peter, Dr.
Ramsl Peter Christoph, Dr.


TECHNICKO-HOSPODÁRSKA SPRÁVA

Vedúca: Ing. Anna Šupová,  anna.supova@savba.sk

Belanyiová Nadezhda
Gálová Katarína, katarína.galova@savba.sk
Hlinková Hana, Bc., hana.hlinkova@savba.sk
Ölvecká Martina,Ing.,  martina.olvecka@savba.sk
Pintérová Angelika
Rumanovská Jana, Ing., jana.rumanovska@savba.sk
Šupová Anna, Ing., anna.supova@savba.sk
Turček Jozef, Ing., jozef.turcek@savba.sk
Zelinová Tatiana, tatiana.zelinova@savba.sk