cvndp publikacie publikacie

Doktorandi

Interní doktorandi

Nástup 1.9.2012

Mgr. Peter Fecko (Prerušené)
Téma dizertačnej práce: Horské oblasti Slovenska vo včasnom stredoveku na príklade Spiša
Školiteľ: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

 

Nástup 1.9.2013

Mgr. Petra Chebenová (Prerušené)
Téma dizertačnej práce: Osídlenie Nitry v mladšej a neskorej dobe bronzovej (na základe nálezov z lokality Araver a Sony)
Školiteľ: PhDr. Rudolf Kujovský, CSc.

 

Nástup 1.9.2014

Mgr. Petra Smetanová (Prerušené)
Téma dizertačnej práce: Stredoveká sakrálna architektúra v Honte
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Nástup 1.9.2015

Mgr. Linda Kovácsová (Prerušené)
Téma dizertačnej práce: Germánske hroby zo staršej doby rímskej v stredodunajskej oblasti. Chronológia, pohrebný rítus, demografia
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2016

Mgr. Katarína Baránková
Téma dizertačnej práce: Sídlisko lengyelskej kultúry v Žlkovciach. Architektúra a vývoj ohradenej osady 
Školiteľ: doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc.
Konzultant: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

Mgr. Peter Debnár
Téma dizertačnej práce: Ťažba a hutníctvo železa vo vybraných regiónoch na Slovensku od počiatkov po vysokú pec.
Školiteľ: prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSC.

Mgr. Lucia Ježišková
Téma dizertačnej práce: Osídlenie severného Slovenska v neskorej dobe laténskej (na základe nálezov z Liptovskej Mary) 
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultantka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Mgr. Denisa Krčová
Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a germánskom prostredí na Slovensku
Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Kosť a parohovina – surovinový zdroj pre remeselnú výrobuv 11.-15. storočí na Slovensku

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Nástup 1.9.2019

Mgr. Štefan Olšav

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Konzultantka: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.


Externí doktorandi

Nástup 1.9.2011

Mgr. Michal Cheben
Téma dizertačnej práce: Surovinová základňa a typologický vývoj štiepanej industrie v kultúre lineárnej a želiezovskej skupine na jz. Slovensku
Školiteľ: PhDr. Marián Soják,PhD.

 

Nástup 1.9.2012

Mgr. Stanislava Oporosková 
Téma dizertačnej práce: Architektúra a stavebné techniky v stredoveku na území severného Slovenska
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Martin Pristáš
Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.