cvndp publikacie publikacie

PhD Students

Internal study mode

Since 1st September 2020

Mgr. Petra Dragonidesová

Topic: Sociálna štruktúra pohrebísk germánskej spoločnosti doby rímskej na základe analýzy pohrebísk v dolnom Pomoraví

Supervisor: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

 

Since 1st September 2021

Mgr. Urszula Mariola Śmigielska, M.A. 

Topic: Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Supervisor: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Since 1st September 2022

Mgr. Anna Kalapáčová

Téma dizertačnej práce: Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej dobe rímskej

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

 Mgr. Lucia Popovičová

Téma dizertačnej práce: Charakteristika štiepaných kamenných industrií v severovýchodnej časti Karpatskej kotliny po poslednom glaciálnom maxime s dôrazom na lokalitu Kašov I

Školiteľka: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

 

Mgr. Jarosław Wójcik

Téma dizertačnej práce: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

 

Since 2nd September 2023

Mgr. Dominika Hulková Ferenčáková

Topic: Everyday life in the castle in the Middle Ages and the postmedieval period

Supervisor: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Mgr. Erich Fazekas

Topic: Settlement structure of Lower Hron river and Ipeľ river valleys from the Neolithic till the Hallstatt Period in light of human-landscape interactions

Supervisor: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

External study mode

Since 1st September 2017

Mgr. Martin Pristáš
Topic: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Supervisor: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Above-standard study

Since 1st September 2016

Mgr. Denisa Krčová

Topic: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a barbarskom prostredí na Slovensku

Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Since 1st September 2017

Mgr. Miloš Čierny

Topic: Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Supervisor: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.