cvndp publikacie publikacie

Contact

Contact us at these addresses:

ADRESS:

Archeologický ústav SAV

Akademická 2
SK-949 21 Nitra

Slovakia

 

SECRETARIAT:

Phone: 037/6943231
Fax: 037/7335618
E-mail: nrausekr@savba.sk

 

THE RESUE EXCAVATION AND SURVEY

Mgr. Marek Vojteček, PhD.,

Head of the department

Akademická 2, SK-949 21 Nitra

E-mail: nraumvoj@savba.sk

 

THE RESUE EXCAVATION AND SURVEY OF MIDDLE SLOVAKIA

PhDr. Ján Beljak, PhD.,

Research site Zvolen

Štúrova 2, 960 53 Zvolen

Cell: +421 902 925 642

E-mail: jan.beljak@savba.sk

 

THE RESUE EXCAVATION AND SURVEY OF EASTERN SLOVAKIA

Mgr. Marek Vojteček, PhD.,

Department of the research of Eeastern Slovakia

Hrnčiarska 13, 040 01 Košice

E-mail: nraumvoj@savba.sk

 

THE RESUE EXCAVATION AND SURVEY OF SPIS

PhDr. Marián Soják, PhD.,

Research site Spišská Nová Ves

Cell: +421 902 925 671

E-mail: sojak@ta3.sk