cvndp publikacie publikacie

Procurement

Súhrna správa §9 ods.9. za I. štvrťrok 2014

Oznamy podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.07.2013

14.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zmluvu na dodávku a montáž IP kamerového systému v budove č.6 areáli kasárni na Martinskom vrchu v Nitre – CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká5, 94901 Nitra

12.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výkopové práce na archeologických výskumoch – P.a.Mamut s.r.o. Cabaj Čápor 1218, 951 17 Cabaj-Čápor

10.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu automobilov – CARS-SERVICE s.r.o., Rastislavova 2, 94901 Nitra

8.3.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na programové vybavenie na základe Rámcovej dohody na dodávku výpočtovej techniky zo dňa 20.2.2014 – Datalan, a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

4.2.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá prekladateľské práce -anglický jazyk: Mgr. Viera Tejbusová, Kollárová 17, 07801 Sečovce

4.2.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá prekladateľské práce -anglický jazyk: ASPA- prekladateľské a tlmočnícke služby, Žatevná 1225, 95135 Veľké Zálužie

4.2.2014Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá prekladateľské práce -anglický jazyk: Ľubica Marková, Mýtna 219, 98553 Mýtna

17.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na:Pracovné náradie na výskum -L&Š, s.r.o., Novozámocká 199,94905 Nitra

16.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na :obaľovací a prepisovací materiál – SLOVPAP Slovakia s.r.o., Levická 7, 94901 Nitra

16.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na :skladacie výtyčky,nivelačné laty a skladacie dvojmetre- Geoteam spol.s.r.o., Gunduličova 1, 811 05 Bratislava

13.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: kartonáž – TOP REFAL obaly, spol. s.r.o., Odbojárov 294/10, 955 01 Továrniky

13.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: Malotraktor KUBOTA B1220 bez kabíny – Marián Šupa, J.Hollého 53, 922 07 Veľké Kostoľany

13.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: Pracovné náradie na výskum – Ing. Miroslav Tóth – TÓTH, prevádzka Nitra Cabajská 42, 94901 Nitra

5.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: Husqvarna 555RXT benzínový krovinorez -2ks, reťazovú pílu Husqvarna 550 XP -2ks, žacie lanko-2ks, 2-taktný olej -2ks, 4-taktný olej -2ks-Chrome s.r.o.-OZ Husqvarna, Podzámska 3, 94901 Nitra

5.12.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: elektrocentrálu Honda EC 2000 -4ks, kalové čerpadlo Honda-2ks, postrekovač Honda-1ks – KOLEX, s.r.o., Janka Kráľa 27, 94901 Nitra

27.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: Na softvéry: OfficeProPlus 2013 SNGL MVL a OfficeStd 2013 SNGL MVL – Exe spol. s.r.o., Slávičie údolie 6, 811 02 Bratislava

12.11.2013Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na: nivelačný prístroj Leica Jogger 28 v sade so statívom a nivelačnou latou-7ks -Geotech Bratislava s.r.o. , Černyševského 26, 851 01 Bratislava


INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov