cvndp publikacie publikacie

Books 2020

Sídliská z doby laténskej v Nitre
Autor: Gertrúda Březinová –Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-038-3
Počet strán: 192

 

 

 

 

 

Diversity of Male Identities in Early and Middle La Tène Period Cemeteries in Central Europe
Autor: Peter C. Ramsl
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-040-6
Počet strán: 220

 

 

 

 

 

Multiple identities in prehistory, early history and presence
Autori: Alena Bistáková – Gertrúda Březinová – Peter C. Ramsl
Vydal: Archeologický ústav SAV/VEDA
Rok vydania: 2020
ISBN 978-80-8196-035-2
Počet strán: 140