cvndp publikacie publikacie

Recenzný proces

Rukopisy sú posudzované v dvoch postupných krokoch. Najprv redakcia posudzuje technický stav a kompletnosť rukopisu. Po jeho akceptovaní ho postupuje na recenzné konanie. Odbornú úroveň posudzujú prinajmenšom dvaja odborníci v danej oblasti. Recenzný proces bol do roku 2014 otvorený, odvtedy je obojstranne anonymný. Recenzent vypĺňa recenzný formulár, v ktorom zároveň svojím podpisom deklaruje, že recenziu urobil v súlade s etickými princípmi recenzného konania v zmysle zásad publikačnej etiky.