cvndp publikacie publikacie

Odovzdanie rukopisu

Kompletný rukopis v elektronickej podobe odovzdáva autor/autorka hlavnému redaktorovi časopisu buď osobne, alebo na jeho e-mailovú adresu, spolu s vyplneným formulárom Vyhlásenie autora. Redakcia neprijme rukopis bez vyplneného formulára.