cvndp publikacie publikacie

Nálezy z vrchov a nížin

Ľudia si od nepamäti rozprávali o pokladoch ukrytých v zemi – v základoch domov, na poliach, alebo aj v horách ďaleko od ľudských sídiel. Tu boli často ukladané pri výrazných skalných útvaroch, v jaskyniach, pri prameňoch, či starých cestách cez hory.

Aj z Malých Karpát a ich okolia poznáme početné nálezy zámerne ukrytých predmetov z rôznych období. Archeológovia ich nazývajú depotmi, či hromadnými nálezmi. Nemusí ísť len o mince alebo o predmety z drahých kovov. Najčastejšie sú to rôzne medené, bronzové, železné, i keramické predmety, ktoré mali v čase ich uloženia do zeme veľkú hodnotu. Dôvod ich ukrytia len hádame – mohlo ísť o ochranu majetku v čase nebezpečenstva, obete bohom, či sklady remeselníkov. Najstarším nálezom na výstave je depot medených predmetov z Malých Levár (4000 pred n. l.), najmladším poklad strieborných mincí zakopaný do zeme po roku 1658.

Autori: Igor Bazovský, Juraj Bartík, Marek Budaj, Radoslav Čambal, Zdeněk Farkaš, Pavol Jelínek, Vladimír Turčan

Výtvarné riešenie: Radoslav Čambal

Výstava bude otvorená od 2. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v Archeologickom múzeu SNM na Žižkovej ul. 12 v Bratislave.

 

Výstava je realizovaná v rámci projektu Agentúry pre výskum a rozvoj č. APVV-15-0491

 

Publikáciu z výstavy stiahnete tu