cvndp publikacie publikacie

Monitoring 2017

29.12. 2017

Archeológovia budú skúmať kláštor na Zobore. „Doklady architektúry z deviateho storočia doteraz nemáme, ale čo je zaujímavé, v roku 2017 máme ďalšie nálezy sídliskových objektov a vrstiev z deviateho – desiateho storočia, čo minimálne dokladá, že ten život tam v tomto období bol,“ povedal riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre Matej Ruttkay.

Zdroj: nitraden.sk

 

20. 12. 2017

Slovensko má ďalší archeologický unikát. Je ním staroveká hra, ktorú našli archeológovia v roku 2006 pri výskume hrobky germánskeho kniežaťa v Poprade.

Zdroj: spis.korzar.sme.sk
17. 12. 2017

Už niekoľko sezón sú slovenskí archeológovia súčasťou výskumných projektov v Kuvajte. V histórii archeologických výskumov ich krátko spomenuli v Kuwait Times.

Zdroj: Kuwait Times

16. 11. 2017

Archeológovia plánujú mať v budúcom centre popularizácie vedy aj svoje pracoviská, ktoré by boli bežne prístupné verejnosti. riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay: Mládež by sa mala oboznamovať s tým, čo veda je a čo sa ňou všetko dá dosiahnuť. Pôjde o ukážky praktických efektov, predstavenie napríklad dávnych technológií výroby, ale i to, čo sa dá o histórii zistiť dnešnými modernými metódami, analýzami z kostí a z iných materiálov.

Zdroj: www.teraz.sk

9. 11. 2017

Zaujímavý nález objavili archeológovia pri výskume na ploche, kde sa bude stavať cestná infraštruktúra pre Jaguar Land Rover a priemyselný park v Nitre. Podarilo sa im nájsť kostru človeka z doby bronzovej, ktorý bol pravdepodobne šamanom. Nebol pochovaný v štandardnom hrobe, ale jeho telo bolo uložené v jame, ktorá slúžila na uskladnenie potravín.

Zdroj: mynitra.sme.sk

 

9. 11. 2017

Stavenisko, na ktorom sa buduje závod automobilky Jaguar Land Rover, stojí na mimoriadne bohatých archeologických náleziskách. Dokazujú to aj súčasné výskumy, ktoré tu realizuje Archeologický ústav (AÚ) Slovenskej akadémie vied (SAV) v Nitre. Podľa slov jeho riaditeľa Mateja Ruttkaya sa na štyroch momentálne skúmaných lokalitách našli doklady osídlenia zo všetkých období praveku, včasnej doby dejinnej a stredoveku. „Tie najzaujímavejšie sú z neskorej doby kamennej, z obdobia lengyelskej kultúry, kde máme doložené bohaté osídlenie i základy domov,“ povedal Ruttkay.

Zdroj: www.cas.sk

 

8. 11. 2017

Stovky detí aj záujemcov o archeológiu dnes prišli do Archeologického ústavu SAV v Nitre, ktorý dnes pre verejnosť otvoril svoje brány. Tento rok archeológovia počas Dňa otvorených dverí predstavili verejnosti štyri poklady, ktoré našli pri terénnych výskumoch na Slovensku – tri poklady mincí z lokalít Hybe, Vinné a Lučivná a železný poklad z Bojnej. Priblížili tiež prírodovedecké metódy, ktoré pri svojej práci využívajú.

Zdroj: mynitra.sme.sk

 

27. 10. 2017

Na Slovensku našli stan lovcov mamutov. Ide o jeden z najzaujímavejších objavov v tomto roku. Na výskume sa s spolu s partnermi zo Slovenska a z Poľska aj Archeologický ústav SAV.

Zdroj: www.noviny.sk

 

14. 8. 2017

Nový objav archeológov na Vinianskom hrade.  „Už druhú sezónu sa sústreďujeme na jeho severnú časť, kde stojí dominantná stavba stredovekého hradu – veža s trojuholníkovým pôdorysom, postavená v 60-tych rokoch 13. storočia, a kvadratická prístavba k veži,“ hovorí vedúci výskumu Peter Bednár z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Zdroj: www.sav.sk

 

15. 1. 2017

Vedci z Archeologického ústavu v Nitre skúmali uprostred dažďového pralesa v Guatemale pozostatky mayskej civilizácie. Ich výskum sa sústredil na lokalitu Uaxactún, kde boli odkryté mayské pamiatky predklasického obdobia. Podľa archeológa Matúša Mela ide o nálezy, ktoré je možné datovať do 4. až 2. storočia pred naším letopočtom. „Výskumná sezóna v roku 2006 bola zameraná na skupiny pyramidálnych stavieb. V rámci nich sme skúmali objekt nazvaný tiburon, ktorý je v tejto lokalite momentálne najväčšou stavbou, so základňou 120 krát 120 metrov,“ vysvetlil Melo. 

Počas výskumu, ktorý prebiehal pod vedením Katedry porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, sa tam okrem pyramíd podarilo objaviť aj ďalšie nálezy. Dominovala medzi nimi predovšetkým keramika. „Vzhľadom na vápnité zloženie pôdy sme našli pomerne málo organických nálezov v podobe uhlíkov alebo zvieracích kostí, ktoré sa v podmienkach pralesa rýchlo rozkladajú. Ale zato sa nám podarilo objaviť veľa rôznych kamenných predmetov, pretože Mayovia v tom období ešte kov nevyužívali. Šlo o rôzne pracovné nástroje, ale i hroty kopijí vyrobené z obsidiánu a pazúrika,“ povedal Melo.

Zdroj: nitra.dnes24.sk

 

15. 1. 2017

Mariánovi Sojákovi visel už dvakrát život na vlásku. Nečudo, archeológ hľadá odpovede na otvorené otázky našej histórie aj na najneprístupnejších a najneschodnejších miestach. V jaskyniach. Ako sa z “klasického” archeológa stane speleoarcheológ pátrajúci po najdávnejšej histórii našich predkov v podzemných priestoroch?

Zdroj: Život

 

11.1.2017

Archeológovia môžu byť spokojní, aj minulý rok priniesol veľa zaujímavých objavov. Množstvo vedeckých informácií neustále rastie a vďaka tomu môžme lepšie nahliadnuť do života našich predkov. Pracovník Archeologického ústavu SAV Branislav Kovár pripravil nasledujúci rebríček najvýznamnejších archeologických objavov za rok 2016

Zdroj: www.historyweb.sk

 

11. 1. 2017

Slovenskí a nemeckí archeológovia skúmali v uplynulom roku vo Vrábľoch príbytky prvých roľníkov. Spoločný projekt Archeologického ústavu v Nitre a nemeckej univerzity v Kieli by mal fungovať 8 rokov a financuje ho nemecká výskumná agentúra DFG. Ako hovorí riaditeľ Archeologického ústavu Matej Ruttkay, skúmať sa bude súbor osád z mladšej doby kamennej, pričom jedna z nich je opevnená, čo je unikátne. Riaditeľ AU SAV o výskume:
„Je zameraný aj na podrobné environmentálne štúdie Horného Požitavia, to, ako človek a krajina spolu fungovali, ako vedel človek ovplyvniť krajinu a na druhej strane ako tá krajina alebo prírodné prostredie ovplyvňovalo človeka. Treba si uvedomiť, že to sú tí prví roľníci, ktorí prichádzali ešte do neskultúrnenej krajiny, to znamená to je to obdobie, kedy sa práve tá kultúrna krajina tvorila.“

Zdroj: Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 10:00; por. 5/; Martina Gapčová / Martina Gapčová

 

8. 1. 2017

Archeológovia vo Vrábľoch skúmali príbytky prvých roľníkov.Príbytky prvých roľníkov na Hornom Požitaví skúmali slovenskí a nemeckí archeológovia v roku 2016. Spoločný projekt Archeologického ústavu v Nitre a Univerzity v Kieli v Nemecku je naplánovaný na osem rokov a financuje ho nemecká výskumná agentúra DFG ‑ Deutsche Forschungsgemeinschaft. Ako informoval riaditeľ Archeologického ústavu v Nitre Matej Ruttkay, výskum, ktorý tu predtým robili len v menšom meradle, prerástol v roku 2016 do rozsiahleho systematického výskumu.

Zdroj: nasanitra.sme.sk

 

5. 1. 2017

Naši archeológovia majú šancu podieľať sa na odkrývaní slávnej čínskej terakotovej armády. Slovenskí archeológovia sa možno budú podieľať na odkrývaní slávnej čínskej terakotovej armády. Mauzóleum prvého čínskeho cisára Čchin Š ‘‑chuang‑tiho vzniklo v 3. storočí pred naším letopočtom a v roku 1974 ho náhodou objavili roľníci pri kopaní studní. Karol Pieta z Archeologického úradu Slovenskej akadémie vied: „Archeologický ústav disponuje pracovnými skupinami, ktoré sú zamerané na vyhľadávanie archeologických nálezísk a nálezov špičkovou súčasnou technikou, ktorá zaujala čínsku stranu.“
Zdroj: Rozhlasová stanica Regina; Správy RTVS; 11:00; por. 2/3; Martina Gapčová / Martina Gapčová