cvndp publikacie publikacie

Konzervácia a výskum kniežacej hrobky z Popradu

Realizácia výskumu v rámci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc., Mgr. Tereza Štolcová, PhD., Mgr. Peter Horváth
Spolupráca: Dr. Nina Lau, Mgr. D. Schaarschmidt, Mgr. Marián Soják, PhD.
Rok výskumu: 2015
Druh výskumu: systematický, pre vedecké a dokumentačné účely
Druh náleziska: komorová hrobka
Datovanie: koniec 4. storočia po Kr. – začiatok sťahovania národov

 

1 PP Blockbergunguntersuchung_FotoC.Janke 2011
T. Štolcová dokumentuje rozmrazený a vyčistený in situ blok pod operačným mikroskopom (foto C. Janke)

Ako súčasť dlhodobého programu konzervácie, dokumentácie a výskumu jedinečného kniežacieho komorového hrobu z prelomu 4. a 5. storočia po Kr. z Popradu sa v laboratóriách v Schleswigu (SRN) ukončilo otváranie zmrazených in situ vyzdvihnutých blokov, pričom sa získali ďalšie cenné časti inventára (prútený košík, striebrom plátované nožnice, pinzeta, toaletná lyžička).
Uskutočnil sa terénny prieskum šiestich súdobých lokalít severokarpatskej skupiny v okolí nálezu v povodí rieky Poprad.
Ako samostatný program sa realizovala dokumentovaná výroba identických replík náradia, ktoré v hrobke zanechali vykrádači (tri lopaty, sekera, motyka). Náradie a príbeh otvorenia hrobu v Poprade sa prezentovali na výstave Hroby barbarů – Svět živých a mrtvých doby stěhování národů v Múzeu hlavního města Prahy (26. 5. 2015 – 14. 2. 2016)
Súčasťou dlhodobého výskumu boli analýzy kovových predmetov a skla z inventára hrobu. Na pracovnom stretnutí členov riešiteľského tímu a ich spolupracovníkov 2.-3. 12. 2015 v Schleswigu sa prezentovali aj priebežné výsledky dendrologických analýz, výskumu kože a textilu, archeozoologických a entomologických zvyškov, izotopových analýz a ďalších parciálnych súčastí výskumného programu.

Publikácie:
T. Štolcová/D. Schaarschmidt/S. Mitschke, Poprad-Matejovce, Slowakei. Textilfunde aus einem frühvölkerwanderungszeitlichen Fürstengrab – Ein Zwischenbericht. Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Jahrgang 35, Heft 4, 2015, 199-204.
T. Štolcová, Unique Early Migration Leather Finds from Poprad-Matejovce, Slovakia. Archaeological Leather Group Newsletter, 5-8, September 2015, 5-8.