cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2017

okrasny-kotuc-z-nitry_hornych-krskanoch
Okrasný kotúč z pohrebiska v Nitre-Horných Krškanoch

1. Pramenná základňa. Počas prvého polroka riešenia projektu, zredukovaného z objektívnych príčin o tri mesiace, sa postupovalo podľa vypracovaného harmonogramu. V súlade so stanovenou štruktúrou zhromažďovali riešitelia východiskovú pramennú databázu, študovali zverejnené publikačné výstupy i archívne materiály, ktoré vytvoria obsahovú náplň príslušných tematických okruhov.

 2. Tvorba pracovnej databázy. Pristúpilo sa k selekcii stredovekých nálezísk z centrálnej databázy ISAU, v ktorej je evidovaných 1131 nálezových správ mapujúcich osídlenie Nitry od praveku po novovek.

3. Publikačná činnosť. Z pripravovanej monografickej štúdie do interného časopisu s titulom „Pohrebisko z 10. storočia v Nitre-Horných Krškanoch“ je ukončená textová časť katalógu, a prvej kapitoly. Rozpracovali sa ilustračné tabuľky s plánmi hrobov a kresbami nálezov.

4. Vedecké podujatia. Dvaja pracovníci sa zúčastnili, vedeckého podujatia organizovaného v Rakúsku, na ktorom predniesli dva referáty. Ich písomná verzia bude publikovaná v konferenčnom zborníku.