cvndp publikacie publikacie

Cena časopisu Pamiatky a múzeá

Publikácia Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec získala cenu v kategórii menšia publikácia – drobná tlač  časopisu Pamiatky a múzea.

Autorský kolektív: Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, Archeologické múzeum (v rámci grantu APVV-15-0491), občianske združenie Hradiská