cvndp publikacie publikacie

Archeologický výskum pre stavebníkov

Máte záujem o archeologický výskum?

Kontaktujte nás:

Mgr. Vojteček Marek, PhD.
nraumvoj@savba.sk