cvndp publikacie publikacie

Archeologický výskum pre stavebníkov

Máte záujem o archeologický výskum?

Kontaktujte nás:

Mgr. Vojteček Marek, PhD.

Tel.: +421902925643
nraumvoj@savba.sk

Mgr. Michal Cheben

Tel.: +421902925652

michal.cheben@savba.sk