cvndp publikacie publikacie

Kontakt pre stavebníkov

V prípade záujmu o realizáciu archeologického výskumu nás kontaktujte:

Mgr. Vojteček Marek, PhD.
Tel.: +421 902 925 643
nraumvoj@savba.sk