cvndp publikacie publikacie

Prosím, venujte nám 2 % vašich daní

Darujte nám kúsok svojho času, ktorý potrebujete na vyplnenie tlačiva na poukázanie 2 % dane a podporte aktivity a činnosť Archeologického ústavu SAV. Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu.

Získané finančné prostriedky budú použité na podporu archeologických výskumov.

Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166723

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

IBAN : SK23 8180 0000 0070 0000 5540

 

Za Vaše 2% Ďakujeme!!!

 

Postup a tlačivá

Ak ste zamestnanec: 

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. 2. 2021 a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Uveďte vaše meno a priezvisko, rodné číslo, bydlisko, sumu zaplatenej dane, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane  a dátum zaplatenia dane. Nezabudnite vyhlásenie podpísať! Môžete poukázať 3% ak ste dobrovoľník – požiadajte organizáciu o vystavenie potvrdenia o odpracovaní dobrovoľníckych hodín.
 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 4. Najneskôr do 30. 4. 2021 doručte Vyhlásenie o poukázaní 2%  a Potvrdenie o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Adresu si nájdete tu. 
 5. Kompletný postup na stiahnutie tu.

Ak ste fyzická osoba a podávate si daňové priznanie:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní fyzických osôb oddiel o  poukázaní 2 % zo zaplatenej dane.
 2. Údaje o prijímateľovi 2 %:

Názov: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied

Právna forma: rozpočtová organizácia

IČO: 00166723

Sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 1. Daňové priznanie doručte daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska a daň uhraďte do 31. 3. 2020

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v daňovom priznaní právnických osôb oddiel o poukázaní 1 % (2%) zo zaplatenej dane – viď údaje o prijímateľovi
 2. Daňové priznanie doručte daňovému úrade v mieste sídla Vašej firmy a daň uhraďte do 31. 3. 2021. Postup krokov tu
 3. POZOR,
 4.      a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 5.      b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 

informácie čerpáme z Rozhodni.sk

 

Termíny

15.2.2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
31.3.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% (3%) z dane.
31.3.2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj % z dane.
30.4.2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane.

 

 

Tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
Pre fyzické osoby typ A
Pre fyzické osoby typ B
Pre právnické osoby