Római tábor Izsán - Kelemantia

 
 

A limes fenyegetettsége azonban a nagyfokú erődítések ellenére sem csökkent. A 350-es évektől kezdve a kvádok, ill. a szarmaták indítottak sorozatos támadásokat Pannónia felől a Birodalom ellen. Ez az állapot átfogó erődítési munkálatokat követelt, amelyeket az utolsó pannóniai születésű császár, I. Valentinianus vitt véghez. Az utolsó ilyen jellegű limes-építkezések során a szokásos rekonstrukciós munkák mellett kiépült a sűrűn elhelyezett őrtornyok láncolata. Folyami utánpótlás, biztosított hídfőállások, tornyokkal megerősített kikötőhelyek, ill. a barbár területen épített ún. túlparti erődök létesültek. Ez a helyzet a kvádok nem tetszését idézte elő, és amikor a királyukat, Gabiniust meggyilkolták, áttörték a határt és a régi szövetségeseikkel, a markomannokkal és a szarmatákkal bevonultak a tartomány területére. 375 tavaszán I. Valentinianus sikeres büntető hadjáratot vezetett a kvádok ellen. Az elkövetkező tárgyalások az év novemberében a császár és a kvádok között Brigetióban voltak, ahol a kvádok követeléseik annyira felidegesítették a császárt, hogy szörnyethalt.

Amíg a kvád-szarmata támadások leginkább Pannóniára nézve voltak veszélyesek, addig az al-dunai gótok nyomása már az egész Római Birodalom biztonságát és létét fenyegette. A 376-ban kitört háború és a rómaiak hadrianopolisi veresége új fejezetet nyitott a térség történetében. A hullámokban érkező és Pannónián átvonuló barbárok a romanizált lakosság menekülését váltották ki, ez pedig a romanizáció kihalásához vezetett. Az V. sz. első felében először a nyugat-római, majd pedig a kelet-római császárság tett kísérletet Pannónia egyes részein a katonaság ujjászervezésére, ill. a pannóniai területek visszafoglalására. 433-ban azonban a rómaiak Pannónia jelentős részét átadták a hunoknak, s az események menetét ettől kezdve a hun-római viszony alakulása határozta meg.

Az észak-pannoniai limes építése

A római hadsereg

A római katonák fegyverzete és felszerelése

A római hadsereg szerepe és jelentősége

A markomann háborúk - összevetés a Duna mentén

A virágzás és a hanyatlás korszaka

    © ElenaBlazova