Római tábor Izsán - Kelemantia

 
 
Az 1990-ben készített légi felvételek alapján sikerült felfedezni a leányvári tábortól nyugatra 5 ideiglenes földtábort. Az árkok nyomai egyértelműen láthatók voltak, a gabonaföldeken kirajzolódott a téglalap alakú táborok helye, lekerekített sarkakkal. Csak egy árokkal voltak védve elég közel egymáshoz. Különböző nagyságúak voltak ezek a táborok, a hosszuk 130-tól 330 m-ig, szélességük 90-től 200 m-ig terjedt. A tábor belterülete így 1ha és 6,5ha között mozgott. A táborok négy oldalán az árok megszakítása arra enged következtetni, hogy azon a helyen voltak a kapuk. Az ásatások folyamán sikerült feltárni  az árkok egy részét, ahol megfigyelhető volt a formájuk és a mélységük. Így az árok széllesége 2-2,5 m, mélysége pedig 2 m volt. Ezek az árkok nagyon precízen voltak mélyítve, úgy, mintha egy sablon segítségével mélyítették volna őket. Az egyik árok feltöltésénél egy Commodus császár-érem került elő, amelyet a császár veretett a felesége, Crispina tiszteletére az 178–180-as években. A táborok felállása és formája szerint feltételezhető, hogy egy időből valók. A megtalált érem a markomann háborúk idejére utal. Így valószínű, hogy a palánktábor elpusztítása után, a hosszú ideig tartó katonai konfliktus befejezése előtt ezekben a földtáborokban helyezték el ideiglenesen az egyes katonai alakulatokat, várva a további harcokat. Később visszavonulási lehetőségként használták őket.

          

                 

    © ElenaBlazova