Római tábor Izsán - Kelemantia

 
 
Sem az ókori források, sem a feliratos emlékek nem említik ezt a katonai tábort. A 17. századból, pontosan 1661-ből származik egy rézkarcon talált vázlat, mely egy ütközetet ábrázol de Souches tábornok vezetésével a törökök ellen. A 18. században Bél Mátyás figyelt fel azokra a földsáncokra, árkokra és várromokra, melyeket Leányvárnak hívtak a lakosak. Ebben az időben a romokat két angol utazó is megfigyelte – Richard Pococke és Jeremiah Milles, akik római emlékekkel foglalkoztak. A pannóniai határvonalon végigmenve felfigyeltek a dupla erődrendszerre a Vág-Duna torkolatánál. A nagyobbikat, amely a Duna déli partján feküdt, Brigetióval azonosították. J.Milles vázlatot is készített róluk.

   

Az izsai római erődöt tudományos igényességgel csak a 19. század végén és a 20. században kezdték kutatni. A táborral, annak történetével és építészettörténetével kapcsolatos ismereteket a régészeti kutatások eredményezték. Elsőként az izsai származású Tóth-Kurucz János (1878. 5. 5.–1969. 3. 6.) tárta fel a tábor területét. Mint történelemtanár, Budapesten működött, és nyaranként (1906–1909, 1912, 1913) vezette az ásatásokat. Ez idő alatt sikerült feltárnia és dokumentálnia a tábor területének nagy részét. Felvázolta az alaprajzot, amely a mai napig érvényes. A kutatás eredményeit folyamatosan publikálta és összegezte a pannóniai limesről szóló monográfiában.

Az ő munkásságát folytatta 1932-ben Jaroslav Böhm, aki rövid kutatással a külső tábor védelmi rendszerét vizsgálta. Nagyobb lélegzetvételű kutatásokat 1955–1956 között Bedřich Svoboda végzett a tábor területén. 1957-ben az ásatásokat Mária Lamiová vezette. A jelenlegi régészeti kutatásokat a nyitrai Régészeti Intézet felügyeli.

    © ElenaBlazova