Rímsky kastel v Iži - Kelemantia

 
 
Celý areál kastela s rozlohou vyše 3 ha je pamiatkovo chránený už od roku 1957 a v roku 1990 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je vďaka úsiliu Obecného úradu v Iži a podpore štátnych orgánov i sponzorov upravený do podoby múzea v prírode a bezplatne prístupný po celý rok návštevníkom.

  

K rímskemu kastelu sa v smere od Komárna i od Nových Zámkov dostaneme po hlavnej ceste č. 64 a odbočkou na cestu č. 63 do obce Iža. Zo stredu obce pokračujeme podľa smerovníkov panelovou cestou k Dunaju, a po nej ďalej (cca 1,5 km) pozdĺž brehu proti prúdu rieky smerom na západ. Druhá trasa v smere od Komárna vedie po miestnej komunikácii z Vážskeho mosta odbočkou doprava cez mestskú časť Komárno-Velký Harčáš (cca 3km), a ďalej krátkym úsekom (800 m) po poľnej ceste. Bicyklom alebo pešo sa sem z Iže i z Komárna dostaneme aj po vážskej a dunajskej ochrannej protipovodňovej hrádzi (cca 4 km).

   

V priestore pamiatky je možné si pozrieť časti pôvodných a zrekonštruovaných objektov: náznakovú rekonštrukciu celej južnej časti opevnenia - priebeh pevnostného múru so siluetovou rekonštrukciou južnej brány (porta decumana), s medzivežami a nárožnými vežami, ďalej pôdorys severnej brány (porta praetoria), severovýchodnej a severozápadnej nárožnej veže s prístavbou zo 4. storočia., kasárne z 3. storočia, studňu a cisternu.

     

V strede areálu a v blízkosti sprístupnených architektúr sú umiestnené tabule s kresbovými rekonštrukciami a s informatívnymi textami v štyroch jazykoch - v slovenčine, maďarčine, nemčine a v angličtine.

       

Nálezy z rímskeho tábora v Iži sú vystavené v stálej expozícii Podunajského múzea v Komárne a v Lapidáriu rímskych pamiatok v bašte VI, ale i v Klenotnici Slovenského národného múzea v Bratislave na hrade a v stálej expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre (areál Agrokomplexu).

     

 

    © ElenaBlazova