Rímsky kastel v Iži - Kelemantia

 
 
Pri leteckom prieskume v roku 1990 sa podarilo objaviť na poliach západne od Leányváru päť dočasných rímskych poľných táborov. Stopy ich priekop sa jasne črtali vo veľkom obilnom láne ako svetlé línie, ktoré vytvárali pravidelné obdĺžnikovité útvary s charakteristickými zaoblenými nárožiami. Boli chránené iba jednou priekopou a ležali umiestnené tesne vedľa seba. Mali rôznu veľkosť, ich dĺžka dosahovala 130 až 330 m a šírka 90 až 200 m. Rozloha týchto táborov sa tak pohybovala v rozmedzí od 1 až do 6,5 hektára. Krátke prerušenie priekopy na všetkých štyroch stranách táborov naznačuje umiestnenie vchodov. Pri výskume sa tu odkryli len 2-2,5 m široké, a takmer 2 m hlboké hrotité priekopy, ktoré boli vyhĺbené veľmi starostlivo a pravidelne, akoby podľa šablóny. Vo výplni jednej z nich sa našiel denár cisára Commoda, razený pre jeho manželku Crispinu v rokoch 178-180. Podľa zoskupenia a pôdorysov týchto táborov je možné usudzovať, že všetky pochádzajú z rovnakého obdobia. Nájdená minca je dôležitým údajom pre ich datovanie do doby markomanských vojen. Je veľmi pravdepodobné, že po vyplienení drevozemného tábora, krátko pred ukončením dlhoročného vojnového konfliktu, v týchto poľných opevneniach dočasne táborili viaceré vojenské jednotky pred ďalším postupom do krajiny Kvádov alebo pri návrate z takejto výpravy.      

          

                 

 

© ElenaBlazova