cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV sa zúčastnil na treťom ročníku Vedeckého veľtrhu v Bratislave

cof

Vďaka podujatiu Vedecký veľtrh mal Archeologický ústav SAV možnosť osloviť najmä žiakov základných a stredných škôl, ale aj dospelých priaznivcov vedy formou interaktívneho vedeckého stánku. Hlavným cieľom bolo prezentovať archeológiu ako modernú vedu, ktorá využíva inovatívne metódy nielen na prezentáciu archeologického kultúrneho dedičstva, ale aj na jeho ochranu a záchranu.

Čítajte viac

Zapojili sme sa do pouličného festivalu Víkend so Slovenskou akadémiou vied

ptr

Archeologický ústav SAV sa v dňoch 7. a 8. septembra zapojil do pouličného festivalu Víkend so Slovenskou akadémiou vied, ktorý SAV organizovala pri príležitosti 65 rokov od uzákonenia Slovenskej akadémie vied, ktoré si tento rok pripomíname.

Na Primaciálnom námestí v Bratislave jednotlivé ústavy Slovenskej akadémie vied populárnou formou prezentovali svoju vedeckú prácu a priblížili prácu vedca. Archeologický ústav na festivale predstavil niekoľko okruhov svojej činnosti. Návštevníkom sme priblížili terénny výskum v podobe posterov a prezentácií s realizovanými archeologickými výskumami. Pripravili sme ukážky dokumentácie nálezov ako aj niekoľko keramických nádob a kópie drobných predmetov, ktoré si mohli návštevníci chytiť do rúk. K dispozícii na prelistovanie boli naše publikácie.

Najväčšiu pozornosť pútali 3D modely kostolov, obydlí a postáv, tiež 3D animácie a ukážky postupu práce. Vo forme posterov boli predstavené tiež ukážky lidarového snímkovania, rekonštrukcie rôznych nálezísk ako aj dokumentácia drobných predmetov pomocou 3D fotogrametrie 3D skenov. Malí návštevníci si mohli vyfarbiť napríklad mamuta a tiež si otestovať svoje poznatky vo vedomostnom kvíze.

Čítajte viac

V Kovarciach bude prezentácia výsledkov archeologického výskumu

800px-kovarc_templom_1Archeologický ústav AÚ SAV, v. v. i., Pamiatkový úrad SR, Obec Kovarce a Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra Vás pozývajú na prezentáciu výsledkov výskumu kostola sv. Mikuláša v Kovarciach v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva

 

Miesto konania: Kostol sv. Mikuláša v Kovarciach

Začiatok prezentácie: 14. 9. 2018 o 10.00 hod.

Ukončenie prezentácie: 14. 9. 2018 o 12.00 hod.

Vstup voľný

 

Pozvánka na stiahnutie tu

 

 

logo1 logo2 logo3

 

Prezentácia sa uskutočňuje vďaka podpore projektov: APVV-16-0449 Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch

Slovenskí archeológovia sa zúčastnili výskumu lode zo 16. storočia

01
Ostrov Gnalić

Na začiatku septembra 2018 sa v Chorvátskom Tkone uskutočnila Letná škola archeológie pod vodou. Organizátormi boli Univerzita v Zadare (Irena Radić Rossi), Katedra klasickej archeológie v Trnave (M. Daňová) s aktívnou účasťou Archeologického ústavu SAV (K. Daňová).

Predmetom výskumu bola benátska loď Gagliana Grossa, ktorá stroskotala v novembri 1583 pri ostrove Gnalić. Loď smerovala z Benátok do Konštantínopolu a viezla množstvo luxusného tovaru. Výskum lode je financovaný vďaka medzinárodnému projektu „Project ADRIAS, Gnalić Project – The Shipwreck of Gnalić. Mirror of Renaissance World.“

Letná škola archeológie sa venovala získaniu terénnych zručností pri odkrývaní a dokumentovaní vraku lode v hĺbke 24 – 27 m a následné laboratórne spracovanie. Medzinárodný tím bol zložený zo študentov, archeológov ale aj profesionálnych potápačov z Chorvátska, Slovenska, Čiech, Nemecka, Talianska, Španielska, Albánska, Grécka a Ománu. V tíme boli aj konzervátori z Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (Taliansko), ktorí pod vedením dott.ssa Barbary Davidde pomáhali pri reštaurovaní a konzervácii nálezov.

Čítajte viac

Vo Zvolene sa uskutoční sympózium Stredné Slovensko v stredoveku

Sympózium: Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen

 

karol-velkyMiesto a čas konania: Zvolen, Zvolenský zámok, Kráľovská sála, piatok 14.9.2018, 09:00 – 16:00

Organizátori podujatia: Katedra archeológie FF, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Mesto Zvolen; Archeologický ústav SAV v Nitre, v.v.i.; Slovenská národná galéria, pracovisko Zvolen

 

Program:

1. Úvod

09:00 – 09:20 Jana Maříková-Kubková: Kolébky evropské kultury

Čítajte viac