cvndp publikacie publikacie

Prijímacie konania na interné a externé doktorandské štúdium

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore.

Čítajte viac