cvndp publikacie publikacie

Archeopark Nitra

Archeo_IMG_3022
Otvorenie archeoparku – primátor Nitry J. Dvonč a riaditeľ AÚ SAV M. Ruttkay (Foto: E. Čaprdová)

Prvé dni mesiaca júl sú v Nitre každoročne v znamení podujatí organizovaných v rámci osláv Nitra, milá Nitra 2016 – Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Ich významnou súčasťou sú pravidelne vedecko-popularizačné aktivity Archeologického ústavu SAV, jedného z hlavných spoluusporiadateľov.

Už cez víkend si návštevníci mohli pozrieť výsledky najnovších výskumov, ale aj kvalitné reštaurátorské práce v priestoroch Zoborského kláštora. Tu sa vďaka spolupráci so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor n.o a Zoborského skrášľovacieho spolku za podpory Ministerstva kultúry SR postupne darí odkrývať a zakonzervovať zaniknuté architektúry Kostola sv. Jozefa a taktiež jeden mníšsky príbytok – tzv. eremitku.

Čítajte viac

Vedecká cukráreň o archeológii

Moderné medzinárodné výskumné projekty zásadne zmenili doterajšie pohľady na vývoj ľudskej spoločnosti na našom území. Výber najdôležitejších objavov posledných rokov v tejto súvislosti bližšie priblížil hosť júnovej vedeckej cukrárne, riaditeľ Archeologického ústavu SAV doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Vedecka cukraren 1
Plakety z Bojnej na výstave vo Vatikáne

V jeho prednáške pre žiakov stredných škôl sa hovorilo o pozitívach a úskaliach archeologického výskumu na Slovensku a o najvýznamnejších archeologických objavoch v ranokresťanskej osade v Kuvajte. Podujagtie malo názov NOVÉ OBJAVY SLOVENSKEJ ARCHEOLÓGIE (Pozitíva a úskalia archeologického výskumu na Slovensku), a uskutočnilo sa v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave. Pravidelne ho pre verejnosť organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

Archeológia ako veda vznikla z počiatočného zberateľského záujmu o predmety z dávnych čias, ako aj zo záujmu o pamiatky, ale aj štúdiom starovekých literárnych textov, ktoré ľudí zaujímali. Archeológia ako vedný odbor sa zaoberá ľudským svetom minulosti na základe archeologických prameňov a faktov.

Čítajte viac

Výstava „Dedičstvo Karola Veľkého“

Od 16. júna v priestoroch bratislavského hradu slávnostne sprístupnili výstavu Dedičstvo Karola Veľkého-Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry. Organizátori – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, Archeologický ústav SAV, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v predvečer predsedníctva SR v Rade EÚ predstavili širokej verejnosti príklady európskych zjednocovacích procesov vo včasnom stredoveku.

 

Výstava je situovaná do priestorov bratislavského hradu.

Slávnostné príhovory predniesli generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová, popredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc., a člen Akademickej rady AV ČR prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Záštitu nad výstavou prevzali Marek Maďarič, minister kultúry SR, Pavol Šajgalík, predseda SAV, Jiří Drahoš, predseda AV ČR.

Výstava je pokračovaním projektu v dvanástich akademických a pamiatkových inštitúcií z deviatich krajín Kolíska európskej kultúry realizovaného v rámci programu Culture 2007-2013. Jeho výsledky boli v minulých rokoch prezentované v Belgicku (Ename), Taliansku (Ravena), Slovinsku (Ljubljana) a Českej republike (Praha) a výstava na bratislavskom hrade významne obohatili archeologické nálezy zo Slovenska, prevažne z depozitárov Archeologického ústavu SAV.

Čítajte viac