cvndp publikacie publikacie

Books

Objednávky: 037/6943209, e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

Stredoveký a včasnonovoveký kostolný cintorín v Nesvadoch

Autor: Gabriel Nevizánsky – Péter Prohászka

Vydal: Archeologický ústav SAV

Rok vydania: 2018

ISBN 978-80-8196-016-1

Počet strán: 134 strán + 34 tab.

 

mince

Nálezy mincí na Slovensku
Autor: Marek Budaj –Ján Hunka
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-026-0
Počet strán: 259
Cena: 28 Eur

 

 

sapropelitŠperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku
Autor: Getrúda Březinová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-018-5
Cena: 28 Eur
Obsah

 

 

radzovceRadzovce v období popolnicových polí
Architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice
Autor: Jozef Ďuriš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2018
ISBN 978-80-8196-017-18
Cena: 36 Eur
Obsah

 

 

slovenska-archeologia-lxvi_1_2018 Slovenská archeológia LXVI-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISSN 1355-01012
Rok vydania: 2018
Počet strán: 188

 

 

Autor: Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8196-012-3

 

 

 

Autori: Karol Pieta – Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
ISBN 978-80-8196-008-6
Počet strán: 383
Cena: 42 Eur
Obsah

 

str_001_1Osady doby rímskej v Ostrovanoch a Medzanoch

Autor: Mária Lamiová-Schmiedlová, Lucia Luštiková, Božena Tomášová
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-002-4
Rok vydania: 2017
Počet strán:
Cena: 28 Eur

 

 

Bstr_001ratislava-Dúbravka

Autor: Kristián Elschek
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-010-9
Rok vydania: 2017
Počet strán: 183
Cena: 44 Eur

 

 

str_002

Budatínsky hrad

Autor: Peter Bednár, Zuzana Staneková, Peter Šimko (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-88877-81-3
Rok vydania: 2017
Počet strán: 183

 

 

str_001_1Bone and Antler Artefacts from the Roman Fort at Iža

Autor: Erik Hrnčiarik
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-011-6
Rok vydania: 2017
Počet strán: 136
Cena: 25 Eur

 

 

str_001Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2013 

Autor: Ivan Cheben (ed.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-006-2
Rok vydania: 2017
Počet strán: 290
Cena: 43 Eur

 

 

str_001Archäologische Studien zum frühen Mittelalter

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-8196-009-3
Rok vydania: 2017
Počet strán: 225
Cena: 25 Eur

 

 

str_001 Slovenská archeológia LXV-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 399

 

 

str_002

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2012

Autori: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 225

 

 

 

str_001Študijné Zvesti 62

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017
Počet strán: 208

 

 

 

str_001Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potísia.

Autori: Eva Horváthová, Gabriel Nevizánsky
Vydal: Archeologický ústav SAV, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
ISBN 978-80-8196-003-1, ISBN 978-80-224-15832-5
Rok vydania: 2017

 

 

str_001Študijné Zvesti 61

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2017

 

 

str_001Ilava, poloha Porubská dolina

Autori: Lucia Benediková, Jana Katkinová, Vojtech Budinský-Krička
Vydal: Archeologický ústav SAV, VEDA – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 
ISBN 978-80-8196-001-7, ISBN 978-80-224-1562-0
Rok vydania: 2016

 

 

 

radzovce_titulkaRadzovce in der zeit der urnenfelderkulturen

Autor: Václav Furmánek, Vladimír Mitáš, Vojtech Budaváry
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-99-4
Rok vydania: 2016
Cena: 46 Eur

 

 

 

str_001Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2011

Autori: Ivan Cheben, Klaudia Daňová, Marek Vojteček  (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 210
Cena: 46 Eur

 

 

sla_2016_2Slovenská archeológia LXIV-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 361
Cena: 79 Eur

 

 

Študijné Zvesti 60sz-60-obalka

Autori: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 203
Cena: 74 Eur

 

 

str_001_32eur

Badenské osídlenie Cerovej vrchoviny
Autor: Róbert Malček
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-88-8
Rok vydania: 2016
Cena: 32 Eur

 

 

 

str_001

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu vo Valalikoch-Všechsvätých

Autori: Jozef Zábojník – Július Béreš
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-96-3
Rok vydania: 2016
Počet strán: 294
Cd príloha

 

sz2016

Študijné Zvesti 59

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 189

 

 

 

str_001

Bojná 2

Autor: Karol Pieta – Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-60-4
Počet strán: 383
Content

 

 

SlA_2016_1

Slovenská archeológia LXIV-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2016
Počet strán: 182
Cena: 79 Eur

 

 

Str_001

Hrady západných Slovanov

Autor: Peter Šalkovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-95-6
Počet strán: 185
Cena: 64 Eur
Content

 

Muzla titulka

Mužla-Čenkov II

Autor: Milan Hanuliak – Ivan Kuzma
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-90-1
Počet strán: 362
Cena: 83 Eur
Content

 

Str_001

Horné Požitavie – Svedectvo archeológie
Autori: Jaroslava Ruttkayová a Matej Ruttkay
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-65-9
Počet strán: 170

 

Str_001
Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg II.

Autor: Ladislav Olexa – Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
ISBN 978-80-89315-91-8
Počet strán: 287
Cena: 84 Eur

 

kniha

Slovenská numizmatika XX

Autor: Ján Hunka (zost.)
Vydal: Spoločnosť Antona Točíka, Archeologický ústav SAV, Národný numizmatický komitét
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-94-9
Cena: 12 Eur

Content 1, Content 2, Content 3

knihaPohrebisko v Ždani v kontexte vývoja severného Potísia v dobe halštatskej

Autor: Elena Miroššayová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-62-8
Obsah 1, Obsah 2

 

knihaStaré Slovensko 4
Doba bronzová

Zostavovateľ: Václav Furmánek
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
ISBN 978-80-89315-87-1
Obsah 1, Obsah 2, Obsah 3

knihaBukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle výskumov v Šarišských Michaľanoch a Zemplínskych Kopčanoch

Autor: Rastislav Hreha, Stanislav Šiška
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015, Cena: 81 Eur
ISBN 978-80-89315-61-1
Obsah 1, Obsah 2

kniha

Stredné a horné Poiplie. Svedectvo archeológie

Autor: Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinova, Vladimír Mitáš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 192 ISBN 978-80-89315-64-2

knihaDolný Zemplín – Svedectvo archeológie

Autor: Eva Horváthová, Rastislav Hreha
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 140
ISBN 978-80-89315-66-6

knihaSpiš – Svedectvo archeológie

Autor: Marián Soják
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 168
ISBN 978-80-89315-67-3

knihaGrabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei : Teil 1

Autor: Zoja Benkovky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 264
ISBN 978-80-89315-71-0

knihaGrabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei : Teil 2

Autor: Zoja Benkovky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 168
ISBN 978-80-89315-73-4

knihaŠtudijné Zvesti 58

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 188

kniha

Popolnicové polia a doba halštatská

Autor: Ondrej Ožďáni
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 291
ISBN 978-80-89315-85-7

kniha
Architektúra domu mladšej a neskorej doby kamennej na juhozápadnom Slovensku na základe analýzy mazanice

Autor: Jozef Ďuriš
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 299

knihaŠtudijné Zvesti 57

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 185kniha

Castrum Bene

Autori: Peter Bednár, Klaudia Daňová, Marek Vojteček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2015
Počet strán: 50
ISBN 978-80-89315-84-0

knihaStaré Slovensko 2
Autor: Ľubomíra Kaminská (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 366
ISBN: 978-80-89315-57-4

 

knihaStudia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim VIII-X wiek. II część

Autor: Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 220
ISBN 978-80-89315-58-1 (viaz.)
Cena: 40 Eur


knihaSlovenská archeológia LXII-2

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 199
Cena: 79 Eur


knihaŠtudijné Zvesti 56

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 188
Cena: 74 Eur


knihaSlovenská archeológia LXII-1

Autor: Gabriel Fusek (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 211
Cena: 79 Eur


knihaŠtudijné Zvesti 55

Autor: Gertrúda Březinová, Alena Bistáková (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 236
Cena: 74 Eur


knihaArcheologický výskum na stavbe VTL plynovodu SK/HU v roku 2013 : O živote v minulosti alebo svet pravekých komunít v Kiarove

Autor: Beljak Pažinová Noémi, Beljak Ján
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2014
Počet strán: 70
Cena: 5 Eur


knihaArchaeological investigation on the high-pressure Gas interconnection Pipeline SK-HU in 2013 : Life in Early Times or the World of Prehistoric Communities in Kiarov

Author: Beljak Pažinová Noémi, Beljak Ján
Issued by: Archaeological Institute SAS
Imprint date: 2014
Pages: 70
Price: 5 Eur


knihaSTARÉ SLOVENSKO 1. Archeológia ako historická veda

Autor: Jozef Bujna, Václav Furmánek, Egon Wiedermann (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 244
ISBN 978-80-89315-44-4 (viaz.)
Cena: 48 Eur


knihaStudia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim VIII-X wiek. I część

Autor: Zbigniew Robak
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 245
ISBN 978-80-89315-51-2 (viaz.)
Cena: 40 Eur


knihaMince Arpádovcov z rokov 1000-1301. Ich podiel na vývoji hospodárstva stredovekého Slovenska

Autor: Ján Hunka
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 179
ISBN 978-80-89315-50-5 (viaz.)
Cena: 78 Eur


knihaVeľká Lomnica – Burchbrich. Urzeitliches Dorf unter den Hohen Tatra

Autor: Mária Novotná, Marián Soják
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 260
ISBN 978-80-89315-49-9 (viaz.)
Cena: 80 Eur


knihaVýchodoslovenský pravek X

Autor: kolektív autorov
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 339
ISBN 978-80-89315-45-1 (viaz.)
Cena: 74 Eur


knihaPohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Katalóg I (hroby 1-310)

Autor: Ladislav Olexa, Tomáš Nováček
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 297
ISBN 978-80-89315-46-8 (viaz.)
Cena: 81 Eur


knihaNeanderthals at Bojnice in the Context of Central Europe

Autor: Petr Neruda, Ľubomíra Kaminská
Vydal: Archeologický ústav SAV, Moravské Zemské Muzem Brno
Rok vydania: 2013
Počet strán: 249
ISBN 978-80-7028-407-0 (brož.)
Cena: 16 Eur


knihaOtázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2010

Autor: Ivan Cheben, Marián Soják (eds.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2013
Počet strán: 412
ISBN 978-80-89315-43-7 (viaz.)
Cena: 80 Eur


knihaArcheológia na prahu histórie – K životnému jubileu Karola Pietu

Autor: Gertrúda Březinová, Vladimír Varsik (eds.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2012
Počet strán: 460
ISBN 978-80-89315-42-0 (viaz.)
Cena: 80 Eur
knihaBratia, ktorí menili svet – Konštantín a Metod. Príspevky z konferencie

Autor: Branislav Panis, Matej Ruttkay, Vladimír Turčan (zost.)
Vydal: Archeologický ústav SAV, SNM Bratislava
Rok vydania: 2012
Počet strán: 248
ISBN 978-80-8060-304-5 (viaz.)
Cena: 15 Eur


knihaVáclav Furmánek a doba bronzová – Zborník k 70. narodeninám

Autor: Rudolf Kujovský, Vladimír Mitáš (eds.)
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2012
Počet strán: 429
ISBN 978-80-89315-41-3 (viaz.)
Cena: 82 Eur


knihaSlovensko vo včasnom stredoveku

Autor: Šalkovský Peter
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 144
ISBN 978-80-89315-39-0 (viaz.)
Cena: 22,50 Eur


knihaNeolitická osada Hurbanovo-Bohatá

Autor: Gertrúda Březinová, Noémi Pažinová
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 271
ISBN 978-80-89315-37-6 (brož.)
Cena: 38,50 Eur


knihaGermánske osídlenie na východnom predpolí Bratislavy. Sídliská z doby rímskej v Bratislave-Trnávke a v okolí

Autor: Vladimír Varsik
Vydal: Archeologický ústav SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 404
ISBN 978-80-89315-34-5 (viaz.)
Cena: 31 Eur


knihaKolíska kresťanstva na Slovensku. Nitriansky hrad a katedrála sv. Emeráma v premenách času

Autor: Viliam Judák, Peter Bednár, Jozef Medvecký (zost.)
Vydal: Biskupský úrad v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV
Rok vydania: 2011
Počet strán: 490
ISBN 978-80-970809-8-3 (viaz.)
Cena: 98 Eur